Rodzaje faktur

image

Istnieje wiele dokumentów, które mogą być wystawiane w polskich transakcjach handlowych. Są to m.in. faktura VAT, faktura VAT zwolniony, faktura VAT RR oraz faktura VAT. Wszystkie rodzaje faktur mogą być generowane w programie do zarządzania sprzedażą Faktura VAT - zarówno dla podmiotów krajowych, jak i zagranicznych.

Każdy przedsiębiorca musi dokumentować sprzedaż. Faktury to dokumenty, które potwierdzają dostawę towarów i usług. Istnieje wiele rodzajów faktur ze względu na różne przepisy podatkowe, które obowiązują podatników.

Rodzaje dokumentów

Faktury są najczęściej stosowanym rodzajem faktur w polskich transakcjach handlowych.

Faktura VAT - Jest to podstawowy dokument sprzedaży, który przedsiębiorcy wystawiają innym podmiotom gospodarczym. Fakturę VAT należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po dokonaniu dostawy towaru lub wykonaniu świadczenia. W przypadku otrzymania części lub całości zapłaty, faktura nie może być wystawiona później niż 30 dni przed dostawą towaru.

Podatnik zwolniony z faktury VAT - Dokument musi zawierać podstawę zwolnienia z VAT, ze wskazaniem, z którego przepisu (np. art. 113 ust. 1 lub 9 dla podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego).

Faktura uproszczona - Dokument, który wystawiany jest do kwoty należności w PLN 450/EUR 100. Zawiera ona mniej informacji niż zwykła faktura. Fakturą uproszczoną jest również paragon, który na części fiskalnej ma nadrukowany numer VAT nabywcy.

Faktura VAT marża - Dokument ten wystawiają podatnicy, którzy świadczą usługi turystyczne, a także dostarczają dzieła, antyki i produkty używane. W takich transakcjach sprzedawca sam oblicza podatek VAT i płaci go tylko od wyliczonej przez siebie marży. Na fakturze zakupu nie można odliczyć podatku VAT.

Faktura VAT RR - Dokument ten wystawiany jest w przypadku transakcji z rolnikiem ryczałtowym. Nabywca rolnika wystawia mu fakturę VAT za towary i usługi. Zostawia również drugi egzemplarz. Nabywca może wystawić fakturę.

Faktura PRO-FORMA nie zawiera żadnych informacji księgowych i nie wywołuje skutków podatkowych. Faktura PRO-FORMA jest potwierdzeniem woli współpracy, oferowanych cen - rodzajem zamówienia. Nie zwalnia ona podatnika z obowiązku udokumentowania sprzedaży przy użyciu zwykłej faktury.

Dokument ten wystawiany jest w przypadku pomyłki w fakturze lub konieczności dokonania zmian wynikających z niewłaściwej realizacji zamówienia.

Faktura zaliczkowa - Dokument, który wystawia się w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi. Jeżeli kwota zaliczki nie wystarcza na pokrycie całej wartości transakcji, podatnik musi wystawić fakturę końcową w momencie jej realizacji.

Powyższa lista nie obejmuje wszystkich faktur stosowanych w polskim obrocie gospodarczym. Są to te najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorców.