Pusta faktura - co to jest?

image

Pusta faktura to faktura VAT, która została wystawiona przez podatników i nie odzwierciedla stanu faktycznego. Opiera się ona na konkretnych towarach lub usługach, które nie zostały wykonane. Jest wystawiana na transakcje, które NIE miały miejsca. Mogą być wystawione z różnych powodów, w tym z powodu pomyłki, niedopatrzenia lub próby wyłudzenia podatku VAT. Fałszywe transakcje nie zmieniają faktu, że podatek VAT musi zostać zapłacony. Jakie są przykłady pustych faktur? Jakie są tego konsekwencje? Kto może odliczyć VAT?


Przykłady pustych faktur

Za pustą fakturę można uznać taką, która:

  • została wystawiona przed terminem - najpóźniej 60 dni kalendarzowych przed datą dostawy lub wykonania usługi, lub uzgodnionym terminem częściowej lub całkowitej zapłaty. Niektóre usługi wykonane w okresie rozliczeniowym są zwolnione, np. zwolnione są usługi takie jak media, telekomunikacja oraz najem i dzierżawa, czy usługi prawne.
  • Wystawia się go nawet wtedy, gdy umowa została rozwiązana.
  • dokumentuje usługi niematerialne bez dowodów ich wykonania
  • zawiera dane o podmiocie, które zostały bezprawnie wykorzystane - np. próba podszycia się pod podatnika.

Faktura proforma lub umowa określająca stawkę VAT nie jest uznawana przez organy podatkowe i sądy za pustą fakturę. Dokumenty te nie są fakturami VAT.

Jakie są kary za wystawienie pustej faktury?

Podatnicy mogą zostać ukarani na podstawie kodeksu karnego skarbowego, jeżeli wystawiają puste faktury. Należą do nich:

Za wystawienie wadliwych faktur, rachunków za wykonanie usługi lub za niezapłacenie grzywny grozi kara pozbawienia wolności do 180 dni
Za nieuczciwe wystawienie lub wykorzystanie faktury VAT można zostać skazanym na karę pozbawienia wolności i/lub karę do 720 dni pozbawienia wolności
Za zatajenie lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w deklaracji, oświadczeniu, lub niezgłoszenie zmiany danych w takich dokumentach, możesz zostać skazany na karę pozbawienia wolności lub grzywnę w wysokości do 720 razy dziennie, o ile czyny te wiążą się z ryzykiem straty podatkowej.
VAT musi być zapłacony
Nawet jeśli faktura jest pusta, musisz zapłacić podatek VAT. Nie ma znaczenia, czy faktura została wystawiona przypadkowo, celowo czy pusta. Podatnik często musi zapłacić, nawet jeśli na fakturze nie ma informacji, że VAT jest należny lub jest zbyt wysoki.

Korekta i anulowanie pustej faktury VAT

Istnieją dwie możliwości naprawienia błędu podatnika polegającego na wystawieniu pustej faktury VAT.

Anulowanie niezapłaconej faktury - Jest to najprostsze rozwiązanie. Musi być jednak dokonane zanim faktura wejdzie do obrotu prawnego - czyli zanim otrzyma ją odbiorca.

Możliwe jest wystawienie rachunku korygującego po przekształceniu pustej faktury do zera. Takie rozwiązanie jest często stosowane przez organy podatkowe i cieszy się uznaniem. Ważne jest, aby działać szybko.

Pusta faktura VAT a odliczenia

Faktura, która stwierdza, że nie miały miejsca żadne czynności lub opiewa na kwoty, które nie odzwierciedlają stanu faktycznego, nie może być podstawą do odliczenia podatku. Dotyczy to zarówno faktur korygujących, jak i dokumentów celnych. Podatnicy, którzy odliczają podatek z niepodpisanej faktury muszą liczyć się z tym, że mogą zostać poddani kontroli podatkowej. Odliczenie może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Co możesz zrobić? Dokonać w tym okresie minusowych zapisów w rejestrze VAT, zapłacić należne odsetki wraz z różnicą lub skorygować strukturę JPK V7.