Księgowość daje duży impuls do wzrostu gospodarczego na świecie

image

Nowy raport Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) po raz pierwszy wskazuje na związek pomiędzy znaczeniem rachunkowości dla gospodarek regionalnych i globalnych.

Raport "The Accountancy Profession â A Global Value-Add" (Zawód księgowego - globalna wartość dodana) podkreśla znaczenie misji księgowości, jaką jest âpomoc we wzmacnianiu potencjału księgowości w krajach rozwijających się, gdzie księgowi mają do odegrania znaczącą rolę we wzmacnianiu instytucji i architektury, która poprawi jakość życia ludzi â powiedział prezes IFAC Fayez Choudhury w przygotowanym oświadczeniu.

Choudhury stwierdził również, że badanie wykazuje korelacje pomiędzy liczbą księgowych pracujących w gospodarkach o produkcie krajowym brutto per capita a Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego ONZ, który mierzy takie wskaźniki jak oczekiwana długość życia, poziom wykształcenia i dochody.

Badanie jest drugim w tym roku przeprowadzonym na zlecenie IFAC przez firmę ekonomiczno-badawczą Cebr.

IFAC ogłosiła w tym roku, że wśród jej ponad 175 organizacji członkowskich na całym świecie jest 2,84 mln księgowych.

W badaniu podkreślono trzy wnioski:

  1. Solidny zawód księgowego jest powiązany z rozwojem gospodarczym i lepszym standardem życia. Obejmuje to większą średnią długość życia, dodatkowe lata spędzone w szkole i wyższe dochody. Księgowi tworzą i podtrzymują klimat inwestycyjny niezbędny dla rozwoju gospodarczego. Wraz z jego wzrostem księgowi mogą przejść do działalności o większej wartości dodanej, a to z kolei âzwiększa przewagę sektora usług âzwłaszcza usług profesjonalnych.â
  2. Organizacje członkowskie IFAC, księgowi oraz personel wspierający księgowość wnoszą do światowej gospodarki 575 mld USD rocznie. Z tego organizacje zawodowe IFAC wnoszą 248 miliardów dolarów. Wkład księgowych niezrzeszonych w IFAC wynosi 327 miliardów dolarów. Według badania, ta wartość dodana brutto księgowych jest porównywalna z wkładem niektórych średnich gospodarek. Jak wynika z badania, wkład ten jest niezwykle ważny dla rządów, decydentów, przedsiębiorstw i obywateli, z którymi księgowi pracują.
  3. Księgowi wnoszą największy wkład gospodarczy do krajów europejskich i północnoamerykańskich, podczas gdy inne regiony oferują możliwości.

W badaniu zauważono jednak, że istnieją pewne wyzwania. Należą do nich: jak promować wkład księgowych w gospodarkę i czy nowe systemy mogą pomóc w realizacji tej misji, a także określenie, jakie nowe umiejętności są potrzebne księgowym rozpoczynającym pracę w biznesie.