Branża energetyczna przyczyniła się do wzrostu odpisów z tytułu utraty wartości firmy w 2014 r.

image

Utrata wartości firmy w firmach amerykańskich w 2014 roku wzrosła o 18% w stosunku do roku poprzedniego do 26 miliardów dolarów, a liczba zdarzeń wzrosła o 24%, przy czym wzrost ten był spowodowany głównie przez branżę energetyczną - wynika z najnowszego badania dotyczącego utraty wartości firmy, przeprowadzonego przez firmę doradczą Duff & Phelps.

Dwa z pięciu największych przypadków utraty wartości w 2014 r. dotyczyły sektora energetycznego, a kwota 5,8 mld USD utraty wartości w tym sektorze â wzrosła z 2,1 mld USD w roku poprzednim â była najwyższą kwotą utraty wartości w tym roku, jak wynika z badania. Sektor poszukiwawczo-wydobywczy odnotował dwie trzecie zgłoszonej utraty wartości w sektorze energetycznym.

Gdyby sektor energetyczny został wyłączony z badania pro forma za 2013 r. i 2014 r., łączny trend utraty wartości wartości firmy byłby płaski "â stwierdza się w badaniu.

W badaniu z 2015 r. uwzględniono tendencje w zakresie utraty wartości wartości firmy w ponad 8 700 firmach do grudnia 2014 r. Zawiera ono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Financial Executive International, którzy reprezentują firmy publiczne i prywatne. Siódme z kolei badanie zostało przeprowadzone we współpracy z partnerem - Financial Executives Research Foundation.

Zwiększona zagregowana kwota utraty wartości w 2014 r. była zgodna z trendami makroekonomicznymi â Greg Franceschi, dyrektor zarządzający Duff & Phelps i współprzewodniczący grupy zadaniowej ds. utraty wartości American Institute of CPAs, powiedział w przygotowanym oświadczeniu. Podczas gdy gospodarka amerykańska w 2014 roku nadal się poprawiała, spadające ceny surowców w drugiej połowie roku miały nieproporcjonalnie duży wpływ na niektóre branże.

W związku z tym, że aktywność w zakresie fuzji i przejęć w 2015 r. była najwyższa od 2007 r., wartość firmy powstała w wyniku przejęć pozostanie ważną klasą aktywów, którą inwestorzy będą monitorować - dodał.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wnioski z badania:

  • Średnia kwota utraty wartości wyniosła 75 mln USD w 2014 r., co stanowi spadek o 5 proc. w porównaniu z 2013 r. Większość (86 proc.) respondentów nie rozpoznała utraty wartości w 2014 r., co stanowi najniższy poziom rozpoznania w ciągu ostatnich trzech lat.
  • Wzrost utraty wartości wartości firmy odnotowały spółki z sektora dóbr konsumpcyjnych, finansowego, informatycznego i przemysłowego.
  • Spadki odnotowano w sektorze opieki zdrowotnej, dyskrecjonalnych produktów konsumenckich, telekomunikacji, materiałów i użyteczności publicznej.
  • Liczba zamkniętych transakcji wzrosła o 9 procent, a ich wartość o 62 procent. Doprowadziło to do wzrostu wartości firmy uwzględnionej w bilansach z 152 mld USD w 2013 r. pro forma do 157 mld USD w 2014 r.
  • Wykorzystanie jakościowego testu na utratę wartości wartości firmy, znanego jako krok 0, przez respondentów badania przeprowadzonego w spółkach publicznych jest rekordowe od czasu, gdy opcja ta stała się po raz pierwszy dostępna. Według badania przeprowadzonego w 2013 r. około jedna trzecia (29 procent) spółek publicznych zdecydowała się na jego zastosowanie, a w 2014 r. odsetek ten wzrósł do 43 procent. W badaniu przeprowadzonym w 2015 r. ponad połowa (54%) respondentów spółek publicznych stosuje obecnie Step 0. Wśród firm prywatnych stosuje go 40 procent, w porównaniu z 22 procentami w 2013 roku.
  • Około jedna trzecia (28%) wszystkich respondentów preferuje test ilościowy, co stanowi spadek w porównaniu z rokiem 2013 (45%). Dwie trzecie uważa, że Krok 0 spełnia cel, jakim jest redukcja kosztów, co stanowi wzrost w porównaniu z 50 procentami w badaniu z 2014 roku. Prawie połowa osób, które nigdy nie stosowały Kroku 0, teraz rozważy jego zastosowanie.