Wszelkie prawa zastrzeżone SYMCOM 2001-2004

Spis treści: 

1.Pasek zadań
2.Pasek nawigator
3.Edycja, wprowadzanie danych
4.Baza Towary i usługi 
5.Wyszukiwanie
6.Filtrowanie danych
7.Import, eksport danych
8.Numeracja dokumentów 
9.Wystawianie i zapisywanie dokumentów 
10.Faktury Korekty, Noty Korygujące 
11.Drukowanie, podgląd wystawionych dokumentów 
12.Przelewy
13.Zdarzenia gospodarcze
14.Księga przychodów i rozchodów
15.Sporządzanie zestawień
16.Rejestr sprzedaży
17.Rejestr zakupów
18.Graficzna analiza danych
19.Opcje programu
20.Skróty klawiszy